Colofon Festival Spoffin

Stafmedewerkers | Stichting Zomerheater Amersfoort | Missie | Bestuur | Activiteiten | ANBI-status

Stafmedewerkers Spoffin 2014

Alfred Konijnenbelt artistieke en zakelijke leiding
Maaike Boersma en Colin Kassies uitvoerende productie
Marije Koelewijn stagiair uitvoerende productie
Tim Vleugel technische productie
Ida Bromberg PR en communicatie
Christina Kremer marketing
Mirte Droogers stagiair marketing en uitvoerende productie
Casper de Vries coördinatie Spoffin PRO
Joris Postulart coördinatie vrijwilligers
Malou Vonk zakelijke assistentie
Timo Braeken coördinatie horeca
Mariska Jacobi en Marc Defares productie Cardboardia Parade
Marleen Kunst coördinatie hospitality
+ 125 vrijwilligers uit Amersfoort en omstreken

Over Stichting Zomertheater Amersfoort

Stichting Zomertheater Amersfoort bestaat sinds 1981 en was eerder actief onder de namen Stichting Groenmarkt Komitee en Stichting Amersfoorts Theater Terras.
De stichting heeft eind 2009 de naam en statuten gewijzigd om voortaan als paraplu te kunnen functioneren voor twee activiteiten: het jaarlijkse internationale multi-arts festival Spoffin (laatste weekeinde van augustus) en de reeks bijzondere voorstellingen op verrassende locaties onder de naam Theater Terras (juni, juli en augustus) als opmaat naar het festival.
Directeur en artistiek leider is Alfred Konijnenbelt.

Missie

 • Het doen plaatsvinden of helpen plaatsvinden van verrassende, vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige professionele voorstellingen uit binnen- en buitenland op het gebied van theater, dans, muziek, beeldende kunst en mengvormen hiervan op straten, pleinen en bijzondere locaties in Amersfoort en omstreken, zowel in de vorm van individuele voorstellingen als festivals van één of meer dagen;
 • Het tot stand brengen van een open uitwisseling van ideeën en projecten tussen zowel artiesten onderling als tussen enerzijds artiesten en anderzijds impresariaten, culturele organisaties en/of particulieren;
 • Het actief betrekken van Amersfoorters bij de onder a en b genoemde activiteiten, onder meer als gastheer/vrouw voor publiek, artiesten en andere gasten en als participant aan diverse voorstellingen en kunstprojecten;
 • De genoemde activiteiten voor een brede doelgroep toegankelijk en betaalbaar te maken en te houden.

Bestuur

 • Wim van Rooijen voorzitter
 • Prisca Maas secretaris
 • Corné van Bokhoven penningmeester
 • Miranda Geise bestuurslid
 • Ilja de Wolf bestuurslid

Activiteiten

 • Theater Terras - bijzondere theatervoorstellingen op verrassende locaties op een reeks zomerse zaterdagavonden in juni, juli en augustus;
 • Spoffin - internationaal festival voor straat- en loatietheater in het laatste weekeinde van augustus.

ANBI-status

Stichting Zomertheater Amersfoort (ZTA), waaronder Festival Spoffin ressorteert, heeft sinds 01-01-2010 de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en sinds 01-01-2012 de status van Culturele ANBI. Hierdoor gelden zeer gunstige fiscale aftrekregels voor donaties aan Stichting ZTA, zowel door particulieren als bedrijven.
De ANBI-beschikking is bij de Belastingdienst geregistreerd onder dossiernummer 72813.
Informatie over fiscaal gunstig schenken aan Stichting ZTA
Controleer ANBI-status Stichting Zomertheater Amersfoort