Over Stichting Zomertheater AmersfoortHet bestuur van stichting Zomertheater Amersfoort: v.l.n.r. Wilma Verbeek (secretaris), Janneke van Brussel (voorzitter) en Johan van der Vegt (penningmeester). © Marc Defares

Stichting Zomertheater Amersfoort bestaat sinds 1981 en was eerder (vanaf 1974) actief onder de namen Groenmarkt Komitee en Stichting Amersfoorts Theater Terras. De stichting heeft eind 2009 de naam en statuten gewijzigd om voortaan als paraplu te kunnen functioneren voor twee activiteiten: het jaarlijkse internationale street arts festival Spoffin (laatste weekeinde van augustus) en de reeks bijzondere voorstellingen op verrassende locaties onder de naam Amersfoorts Theater Terras (juli en augustus).
 

Doelstellingen

  • Het doen plaatsvinden of helpen plaatsvinden van verrassende, vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige professionele voorstellingen uit binnen- en buitenland op het gebied van theater, dans, muziek, beeldende kunst en mengvormen hiervan op straten, pleinen en bijzondere locaties in Amersfoort en omstreken, zowel in de vorm van individuele voorstellingen als festivals van één of meer dagen.
  • Het tot stand brengen van een open uitwisseling van ideeën en projecten tussen zowel artiesten onderling als tussen enerzijds artiesten en anderzijds impresariaten, culturele organisaties en/of particulieren.
  • Het actief betrekken van Amersfoorters bij de onder bovengenoemde activiteiten, onder meer als gastheer/vrouw voor publiek, artiesten en andere gasten en als participant aan diverse voorstellingen en kunstprojecten.
  • De genoemde activiteiten voor een brede doelgroep toegankelijk en betaalbaar maken en houden.

Bestuursleden

Janneke van Brussel voorzitter
Johan van der Vegt penningmeester
Wilma Verbeek secretaris
 

Beloningsbeleid

De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur, vrijwilligers en zzp’ers. Er zijn geen medewerkers in vaste dienst.

Met ingehuurde zzp’ers bij het festival worden overeenkomsten van opdracht afgesloten betreffende de te leveren diensten en de daarvoor te factureren vergoeding, gebaseerd op de cao Nederlandse Podia.

Alle optredende artiesten in het IN-programma van Spoffin ontvangen hun gebruikelijke honorarium, en reis- en verblijfskosten.

Artiesten in het OFF-programma van Spoffin ontvangen 100% van de opgehaalde mansgelden en reis- en verblijfskosten. Vanaf 2025 garandeert Spoffin een vast bedrag, gebaseerd op de cao Toneel en Dans, dat kan oplopen naarmate de mansinkomsten hoger zijn dan dit garantiebedrag.
 

Culturele codes

Stichting Zomertheater Amersfoort onderschrijft de drie relevante codes voor de culturele sector en past ze toe in haar beleid:
Code Diversiteit & Inclusie
Fair Practice Code
Governance Code Cultuur

Stichting Zomertheater Amersfoort

Over Stichting Zomertheater Amersfoort

Het bestuur van stichting Zomertheater Amersfoort: v.l.n.r. Wilma Verbeek (secretaris), Janneke van Brussel (voorzitter) en Johan van der Vegt (penningmeester). © Marc Defares

Stichting Zomertheater Amersfoort bestaat sinds 1981 en was eerder (vanaf 1974) actief onder de namen Groenmarkt Komitee en Stichting Amersfoorts Theater Terras. De stichting heeft eind 2009 de naam en statuten gewijzigd om voortaan als paraplu te kunnen functioneren voor twee activiteiten: het jaarlijkse internationale street arts festival Spoffin (laatste weekeinde van augustus) en de reeks bijzondere voorstellingen op verrassende locaties onder de naam Amersfoorts Theater Terras (juli en augustus).
 

Doelstellingen

  • Het doen plaatsvinden of helpen plaatsvinden van verrassende, vernieuwende en kwalitatief hoogwaardige professionele voorstellingen uit binnen- en buitenland op het gebied van theater, dans, muziek, beeldende kunst en mengvormen hiervan op straten, pleinen en bijzondere locaties in Amersfoort en omstreken, zowel in de vorm van individuele voorstellingen als festivals van één of meer dagen.
  • Het tot stand brengen van een open uitwisseling van ideeën en projecten tussen zowel artiesten onderling als tussen enerzijds artiesten en anderzijds impresariaten, culturele organisaties en/of particulieren.
  • Het actief betrekken van Amersfoorters bij de onder bovengenoemde activiteiten, onder meer als gastheer/vrouw voor publiek, artiesten en andere gasten en als participant aan diverse voorstellingen en kunstprojecten.
  • De genoemde activiteiten voor een brede doelgroep toegankelijk en betaalbaar maken en houden.

Bestuursleden

Janneke van Brussel voorzitter
Johan van der Vegt penningmeester
Wilma Verbeek secretaris
 

Beloningsbeleid

De stichting werkt met een onbezoldigd bestuur, vrijwilligers en zzp’ers. Er zijn geen medewerkers in vaste dienst.

Met ingehuurde zzp’ers bij het festival worden overeenkomsten van opdracht afgesloten betreffende de te leveren diensten en de daarvoor te factureren vergoeding, gebaseerd op de cao Nederlandse Podia.

Alle optredende artiesten in het IN-programma van Spoffin ontvangen hun gebruikelijke honorarium, en reis- en verblijfskosten.

Artiesten in het OFF-programma van Spoffin ontvangen 100% van de opgehaalde mansgelden en reis- en verblijfskosten. Vanaf 2025 garandeert Spoffin een vast bedrag, gebaseerd op de cao Toneel en Dans, dat kan oplopen naarmate de mansinkomsten hoger zijn dan dit garantiebedrag.
 

Culturele codes

Stichting Zomertheater Amersfoort onderschrijft de drie relevante codes voor de culturele sector en past ze toe in haar beleid:
Code Diversiteit & Inclusie
Fair Practice Code
Governance Code Cultuur

Stichting Zomertheater Amersfoort